D THAT WE NEED INDEED? / IDENTITET I TREBAMO LI GA UISTINU?

INTERMEDIJALNA RADIONIČKA ZABAVA

Autorice projekta:
MORANA DOLENC / LIDIJA KRALJIĆ / ANJA PLETIKOSA

Program se sastoji od više participativnih, inovativnih i interdisciplinarnih aktivnosti namijenjenih čitavoj zajednici. Nastao na mjestu susreta između kazališta, lutkarstva, psihoanalize i psihologije sjećanja, program okuplja umjetnike posvećene kazalištu za djecu i mlade te lukarstvu, umjetnostima novog cirkusa, teoriji kazališta te pedagogiji i cjeloživotnom učenju. Tematsku okosnicu programa, kao i glavnu teorijsku potku, čini psihologija pamćenja koja je svoj umjetnički legitimitet dobila u literarnom stvaralaštvu Marcela Prousta. . Iako se tema psihologije pamćenja čini svojevrsnim “korakom unazad”, u suvremeno doba tema postaje aktualnijom nego ikada uslijed sveopće digitalizacija koja tjera na zaborav, marginalizira sjećanje i identitet, a društvo tjera da se osloni na različite tehnološke alate koji zamjenjuju međuljudske odnose. Drugi važan fokus koji program, prije svega kroz radioničke i interaktivne modele stvaralaštva, njeguje jest otvaranje komunikacijskog kanala između sudionika koji pripadaju različitim generacijama: od djece vrtićke i osnovnoškolske dobi, preko generacije njihovih roditelja, do pripadnika “treće životne dobi”. Kroz petodnevne radionice, niz kreativnih zadataka te samostalan istraživački rad u zajedničkom fokusu voditelja i sudionika radionica bit će razvoj stvaralačkih, emotivnih i stvaralačkih procesa, kao i stvaranje osjećaja solidarnosti između društvenih grupa različite životne dobi. Program nastaje kao odgovor na potrebe okupljenih umjetnika da neposredno djeluju u zajednici te uspostave direktnu međugeneracijsku komunikaciju i osjećaj čvrste društvene kohezije među sudionicima radionice. Svojim sustavnim aktivnostima oni žele doprijeti do što većeg broja stanovnika različitih pozadina, posebice onih društvenih skupina koji ovakve suvremene i izvaninstitucionalne sadržaje rjeđe konzumiraju te u onim mjestima u kojim takvi sadržaji izostaju.