Tekst: Sanja Milardović

Režija: Morana Dolenc i Sanja Milardović

Lutke i scenografija: Morana Dolenc

Fotografije: Damir Kovačić

Mala lutkarska forma u trajanju od 30 minuta, namijenjena je djeci od 6 godina nadalje. Staklene boce postaju lutke na plohi i svojim oblikom i bojom ocrtavaju karaktere likova u ovoj predstavi kazališta predmeta.

Gdje je nestala  gospođica McFlashich?  je prava, dječja, kriminalistička priča. Kroz priču nas vodi, i pomalo je raspetljava, Inspektorica uz pomoć publike koja dobiva ulogu porote. Publika budno pazi na svaku sitnicu i pomaže inspektorici složiti dijelove priče uzbuđenih svjedoka, redom prijatelja i članova obitelji gospođice McFlashich. Gdje je nestala i zašto otkrit ćete sami.