REZERVIRANO ZA TINEJDŽERE! je program razvoja publike i kulturne medijacije usmjeren na posebne gledatelje i buduće strastvene posjetitelje kazališta – tinejdžere. Program je koncipiran tako da nudi integralan pristup neformalnom obrazovanju s područja suvremenog kazališta za tinejdžere, čime ovoj publici otvara prostor za učenje i razvoj, analitičko promišljanje kazališta te kritički pogled na suvremeno društvo. To se postiže kroz
nekoliko skupina aktivnosti okupljenih oko posjeta kazališnoj predstavi i kulturnoj instituciji u kojoj se predstava prikazuje. Predstavama prethodi pripremni razgovor koji publiku senzibilizira za društveno angažiranu temu koja se u njima obrađuje te ju se upućuje na one elemente kazališne izvedbe koji su ključni za kasniju analizu odgledanog sadržaja. Na taj način publiku se usmjerava da aktivno gleda kazališni sadržaj te da uči samostalno uočavati
scenska rješenja i odluke, kao i važnost određenih društvenih pitanja u kazališnoj
umjetnosti.
Razvoj opće kazališne publike kontinuiran je proces koji počinje od malih nogu – a procjep u temama i sadržaju događa se upravo u kazalištu namijenjenom tinejdžerima. Rezervirano za tinejdžere! taj procjep preskače i djeci viših razreda osnovne škole približava upravo one
kazališne predstave koje su nastale imajući njih pred očima kao važnu kazališnu publik